Depesza kondolencyjna do przewodniczącego RFZF Federacji Rosyjskiej

W czwartek 24 maja 2007 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w związku z katastrofą w kopalni "Jubilejnaja" w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym na Syberii przesłał na ręce Sergieja M. Mironowa przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej depeszę kondolencyjną następującej treści:

"W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i moim własnym pragnę wyrazić głębokie uczucie smutku z powodu ofiar, jakie pociągnęła za sobą katastrofa w kopalni "Jubilejnaja" w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym na Syberii.

Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którym okrutny żywioł zabrał najbliższych oraz wszystkimi, których dotknęło spowodowane żywiołem nieszczęście.

Na Pana ręce chcę złożyć wyrazy głębokiego żalu i współczucia."