Konferencja Przewodniczących Parlamentów Krajów Unii Europejskiej w Bratysławie

W dniach 25-26 maja 2007 r. w Bratysławie odbyła się coroczna Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Polski parlament reprezentowali marszałek Sejmu Ludwik Dorn i wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński.

Obrady przewodniczących parlamentów poświęcone były przede wszystkim unijnemu Traktatowi Konstytucyjnemu oraz przyszłości Unii Europejskiej. Omawiano również kwestie pomocy dla parlamentów nowych i wschodzących demokracji, dyskutowano też o Ukrainie jako wschodnim sąsiedzie Unii Europejskiej. Ponadto rozmawiano o kształtowaniu narodowej świadomości europejskiej i współpracy między parlamentami.

Gościem honorowym konferencji był przewodniczący ukraińskiego parlamentu Ołeksandr Moroz.

Jak stwierdził podczas konferencji marszałek L. Dorn, Polska ubolewa, że Ukraina nie otrzymała jeszcze od Unii Europejskiej zapewnienia o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przyjęcia tego kraju do Wspólnoty. "Nie chcemy, nie spodziewamy się podania konkretnej daty wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, ale oczekujemy jasnego zapewnienia, iż Ukraina ma takie perspektywy" - powiedział. W swoim wystąpieniu podkreślił, że "temu wielkiemu narodowi, temu wielkiemu państwu należy się nasze wsparcie". Marszałek Sejmu wyraził nadzieję, że "strony obecnego konfliktu politycznego na Ukrainie znajdą tyle siły, wiary i rozsądku, aby rozwiązać go sposobami pokojowymi, przybliżając kraj do Europy".

Wicemarszałek M. Płażyński zaapelował o pomoc parlamentom państw - jak to nazwał - "rodzącej się demokracji". "Leżą one między Rosją a Unią Europejską i jeżeli chcemy demokratycznej Rosji, musimy im pomagać" - podkreślił. "Ta pomoc powinna być dwuwymiarowa - powinna zawierać wsparcie finansowe, czym może zająć się cała Unia Europejska, oraz kapitał wiedzy i doświadczeń polityków państw, które przeszły z komunizmu do członkostwa w UE i NATO" - wyjaśnił wicemarszałek Senatu.

W Bratysławie odbyły się także spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Regionalnego. Uzgodniono na nich zasady przyszłej współpracy parlamentarnej. Spotkania na szczeblu przewodniczących parlamentów będą odbywały się raz w roku w kraju sprawującym przewodnictwo w wymiarze rządowym: jesienią - spotkania Grupy Wyszehradzkiej, wiosną - spotkania Partnerstwa Regionalnego.

Kolejne konferencje przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej odbędą się w Lizbonie w 2008 r. i w Paryżu w 2009 r.