Wystawa prac plastycznych "Krakowskie witraże nawiązujące do tradycji przedlokacyjnej i lokacyjnej miasta"

28 maja 2007 r. w holu przy sali posiedzeń Senatu wystawiono prace będące dorobkiem konkursu "Krakowskie witraże nawiązujące do tradycji przedlokacyjnej i lokacyjnej miasta". Konkurs, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, jest prowadzony w placówkach oświatowych, w szczególności w szkołach przyszpitalnych. Autorami prac są zazwyczaj ciężko chore dzieci.

W tym roku organizatorzy otrzymali kilkaset prac, z których kilkadziesiąt będzie zaprezentowanych w Senacie. W związku z przypadającą w bieżącym roku 750. rocznicą lokacji miasta Krakowa dzieci projektowały witraże nawiązujące do tradycji dawnej stolicy. Celem konkursu jest zapoznanie z historią miasta oraz promowanie zanikającego rzemiosła. Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane w technice tradycyjnej, a dochód z aukcji tak wykonanych witraży będzie przekazany dzieciom z Oddziału Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Patronat nad konkursem objęli rada programowa jubileuszu miasta, małopolski kurator oświaty oraz senator Piotr Boroń.

Okazją do przedstawienia prac w Senacie jest Dzień Dziecka. Wystawa potrwa do 10 czerwca.