Wystawa "Władysław Anders: żołnierz - polityk - patriota"

Od 9 lipca 2007 r. w gmachu Senatu jest prezentowana wystawa "Władysław Anders: żołnierz - polityk - patriota".

Ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku, składa się z 20 plansz poświęconych kolejnym etapom życia Generała. Napisy na planszach sporządzono w językach polskim, angielskim i łotewskim, wystawę prezentowano bowiem również w Rydze, gdzie Władysław Anders studiował na politechnice.

Dwie dodatkowe plansze, wykonane przez Pocztę Polską, prezentują okolicznościową pocztówkę i znaczki.

Przygotowanie ekspozycji wiąże się z uchwaleniem przez Senat roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.