Wizyta delegacji rodaków z Litwy, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu

24 sierpnia 2007 r. wizytę w Senacie RP złożyła dwustuosobowa delegacja rodaków z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Gości przyjął wicemarszałek Senatu RP Krzysztof Putra. W spotkaniu uczestniczyła senator Ewa Tomaszewska, poseł Piotr Krzywicki reprezentujący sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą, zastępca szefa Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski.

Celem wizyty delegacji było omówienie losów projektu ustawy "Karta Polaka" i przedstawienie stanowiska Polaków żyjących poza granicami kraju w tej kwestii.

Wicemarszałek Krzysztof Putra przywitał gości informacją o poszerzeniu porządku trwającego posiedzenia Sejmu o punkt poświecony ustawie "Karta Polaka". Na tę wiadomość, rodacy ze Wschodu czekali od dawna.

Uprawnienia wynikające z "Karty Polaka" przedstawił poseł Piotr Krzywicki. Zastępca szefa Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski przekazał zapewnienie marszałka Bogdana Borusewicza, że gdy ustawa "Karta Polaka" przejdzie proces legislacyjny w Sejmie i przekazana zostanie Senatowi, prace nad tą ustawą podjęte zostaną niezwłocznie, tak by zawarte w niej zapisy, jak najszybciej stały się obowiązującym prawem.

Rodacy ze Wschodu przyjęli informacje o "Karcie" z zadowoleniem. Andżelika Borys - prezes Związku Polaków na Białorusi - nazwała "Kartę Polaka" dokumentem przynależności do polskiego narodu. Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowska uznała, iż ustawa ta, to sukces polskiego rządu i parlamentu. O słuszności nadania Polakom ze Wschodu praw gwarantowanych "Kartą Polaka" mówił także prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, który specjalnie przyjechał ze Szwecji, by wesprzeć rodaków z Litwy, Ukrainy i Białorusi w ich staraniach o ustanowienie praw zapisanych w "Karcie".

Zadowolenie z "Karty Polaka" wyrażali też rodacy z Kazachstanu, choć oni oczekują na akt prawny, który umożliwi im repatriację. Aleksandra Ślusarek ze Związku Repatriantów RP złożyła na ręce wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa Putry petycję w sprawie repatriacji polskich zesłańców do Kazachstanu.

Projekt ustawy przewiduje, że "Karta Polaka" może być przyznana osobie, która m.in. wykaże co najmniej bierną znajomość języka polskiego, w obecności konsula złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego. Osoba ta ma też wskazać, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo, bądź wykazać swoją działalność na rzecz kultury polskiej lub polskiej mniejszości.

Osoba posiadająca "Kartę", będzie mogła korzystać m.in. z bezpłatnej lub refundowanej przez państwo polskie wizy, z polskiego systemu oświaty, w nagłych wypadkach z opieki zdrowotnej, jak również z 37 proc. zniżki na kolej państwową.

Opr. Dział Prasowy - mb.