30. ROCZNICA WYDANIA PIERWSZEGO NUMERU "ROBOTNIKA"

29 września 2007 r. w Senacie odbyło się spotkanie z okazji 30. rocznicy wydania pierwszego numeru "Robotnika". Było to pismo podziemne wydawane przez działaczy KOR, skierowane do robotników. Zdaniem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza "Robotnik" był nie tylko pismem informacyjnym, ale też kształtującym świadomość Polaków.

W Senacie spotkali się ludzie związani z pismem, z Komitetem Obrony Robotników, a także historycy. W "Robotniku" pisali m.in.: Jerzy Andrzejewski,, Stanisław Barańczak, Jerzy Bocheński, Bogdan Borusewicz, Kazimierz Brandys, Leopold Gierek, Zbigniew Herbert, Jan Lityński, Adam Michnik, Marek Nowakowski, Witold Łuczywo. W opinii wielu historyków "Robotnik" odegrał kluczową rolę w zjednoczeniu środowisk robotniczych i inteligenckich przeciwko władzom PRL.

Według Henryka Wujca, jednego z założycieli pisma inteligencja szukała sposobu, by podjąć walkę z PRL-owskim systemem i wygrać ją. Postanowiono dążyć do tego celu wspólnie z robotnikami. Stąd narodziła się idea utworzenia pisma redagowanego przez inteligencję skierowanego do robotników.

W piśmie ukazywały się teksty o prawach obywatelskich, pracowniczych, o prawie do tworzenia wolnych związków zawodowych, a także artykuły pokazujące prawdziwą historię Polski.

W opinii B. Borusewicza integrująca rola "Robotnika" polegała na tym, że informacje np. o wydarzeniach w Ursusie mogli czytać robotnicy w całym kraju, a także uczestnicy tych wydarzeń mogli czytać sami o sobie.

"Robotnik" ukazywał się od września 1977 r. do stanu wojennego. Przez cztery lata wyszło 80 numerów pisma.

Opr. Dział Prasowy