Apel o udział w wyborach

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz apeluje o udział w wyborach parlamentarnych. W apelu czytamy:

"Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu RP. Udział w wyborach to nie tylko prawo, ale też przywilej pozwalający obywatelom wyrazić wolę co do przyszłego kształtu Polski. Zwłaszcza uczestnictwo młodzieży jest bardzo ważne dla demokratycznego rozwoju naszej Ojczyzny.

Koalicja Społeczna, w skład której wchodzi wiele organizacji pozarządowych, ogłosiła kampanię pod hasłem "Zmień kraj. Idź na wybory", zachęcającą młodych Polaków do udziału w wyborach. Jest to cenna inicjatywa społeczna, która może wpłynąć na zmianę postaw obywatelskich i aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu kraju. To młodzi wyborcy mogą zmienić politykę postrzeganą dziś jako sferę chaosu, braku stabilności i niepokoju. Tylko udział w wyborach do Sejmu i Senatu stwarza możliwość realnego wpływu na poziom kultury politycznej i kształt polityki.

Demokracja nie jest nam dana raz na zawsze. My, Polacy wiemy o tym najlepiej. Długo o nią walczyliśmy, tak jak o niepodległość, a teraz musimy o nią dbać. Dopiero od 1989 r. Polacy uczestnicząc w wyborach sami decydują o przyszłości swojego kraju.

Zwracam się do środków masowej informacji: dziennikarzy prasy i mediów elektronicznych, do organizacji pozarządowych o poparcie inicjatywy Koalicji Społecznej i zachęcenia zwłaszcza młodych Polaków do udziału w wyborach 21 października. Niechaj wszyscy idą do wyborów i zmieniają kraj."/