PROTEST MARSZAŁKA SENATU W ZWIĄZKU Z ARESZTOWANIAMI NA BIAŁORUSI

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - sprawującego opiekę nad Polonią i Polakami za Granicą - składam stanowczy protest w związku z bezprawnym aresztowaniem w Grodnie przez białoruską milicję Andżeliki Borys prezes Związku Polaków na Białorusi oraz Igora Bancera redaktora naczelnego czasopisma "Magazyn Polski". Stawianie zarzutu chuligaństwa polskim działaczom na Białorusi jest nadużyciem władzy i polityczną prowokacją. Zatrzymania obywateli Białorusi polskiego pochodzenia mają na celu zdyskredytowanie licznej mniejszości polskiej w tym kraju oraz walkę z demokratyczną opozycją. Metody jakimi posługują się władze Białorusi łamią podstawowe prawa demokracji i wolności człowieka.

Oczekuję od władz białoruskich zaprzestania prześladowania działaczy Związku Polaków na Białorusi i umożliwienia Polakom mieszkającym w tym kraju prowadzenia działalności związkowej, zgodnie z międzynarodowym prawem przysługującym mniejszościom narodowym.