Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego,

VI kadencja

  • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich i prezesa Sądu Najwyższego w sprawie usunięcia rozbieżności w wykładni prawa sądów powszechnych w orzeczeniach wydanych w sprawach z powództwa spadkobierców prawnych obywateli innych państw, którzy utracili prawo do rozporządzania nieruchomościami położonymi na Ziemiach Odzyskanych (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie aresztowania prezesów poznańskiej firmy Bestcom (odpowiedź).
  • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie upamiętnienia czynu zbrojnego Polski i Polonii na terenie Włoch (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do koordynatora służb specjalnych (odpowiedź, odpowiedź 2) i do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie audycji polskojęzycznych nadawanych przez radio Moskwa.
  • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie w sprawie inicjatywy legislacyjnej.
  • 15. Posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź), prezesa Rady Ministrów, prezydenta w sprawie działań militarnych w Libanie.

  • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie rewindykacji na rzecz polskiego podmiotu, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, tytułu własności do działki gruntowej położonej w Paryżu (odpowiedź).
  • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa NIK w sprawie sprzeniewierzenia majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych (załącznik1), (załącznik2), (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie rewindykacji na rzecz Skarbu Państwa sprzeniewierzonego majątku byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych (załącznik).
  • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Jerzego B. (odpowiedź).