Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
wspólnie z innymi senatorami

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza oraz do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Mając na uwadze powtarzające się ciągle i zorganizowane działania polskich i zagranicznych agencji pośrednictwa pracy zmierzające do werbowania obywateli polskich do pracy w Wielkiej Brytanii, werbowania bez certyfikatu rządowego, a jednocześnie z naruszeniem podstawowych zasad uczciwości wobec polskich pracowników, wzywamy pana ministra oraz rzecznika praw obywatelskich do podjęcia działań polegających na:

- przygotowaniu nowelizacji ustawowych mających na celu jasne zdefiniowanie pośrednictwa pracy oraz wprowadzenie sankcji karnych za nieprzestrzeganie reguł pośrednictwa pracy oraz za oszukiwanie i wprowadzanie w błąd werbowanych pracowników;

- wypracowaniu ścieżki kontaktów z właściwymi urzędami brytyjskimi w celu informowania tychże urzędów o przypadkach nielegalnego, bez rządowego certyfikatu, pośrednictwa pracy oraz oszukiwania obywateli polskich;

- wyciągnięciu wobec firm oraz osób znanych z nielegalnego pośrednictwa pracy sankcji polegającej na zabronieniu im czynnego pośrednictwa pracy na terenie Polski oraz w Wielkiej Brytanii.

Nasze stanowisko uzasadniamy faktami powszechnie znanymi. Na terenie Wielkiej Brytanii pracuje legalnie kilkaset tysięcy Polaków. Znaczna ich część wyjechała do pracy, korzystając z pośrednictwa agencji. W mediach często nagłaśniane są fakty oszustw i nielegalnego pośrednictwa pracy.

Taka sytuacja ma miejsce na terenie województwa opolskiego. Brytyjska firma Top Recruitment prowadzi nabór pracowników, nie mając rządowego pozwolenia, certyfikatu. Postępowanie kontrolne przeprowadzone przez służby wojewody opolskiego wykazało szereg nieprawidłowości, polegających na braku certyfikatu, wprowadzaniu w błąd urzędów pracy oraz nieprawidłowych umowach o pracę, które musieli podpisywać Polacy pracujący dzięki pośrednictwu tej agencji. Dokumenty dowodowe oraz dane identyfikujące firmę Top Recruitment znajdują się w dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Działania urzędu wojewódzkiego zostały podjęte na podstawie skarg obywateli polskich. Smutną okolicznością jest fakt, iż w imieniu brytyjskiej firmy nielegalną rekrutację, zarówno osobiście, jak i masowo za pomocą internetu, prowadzą obywatele polscy. W naszej opinii ich działania są podwójnie szkodliwe. Szkodzą one wizerunkowi Polski i Polaków za granicą oraz powodują większe rozgoryczenie obywateli polskich, oszukiwanych przez współkrajowców.

Mając to wszystko na uwadze, wnosimy o podjęcie wskazanych na wstępie działań w celu zapobieżenia wystąpieniu w przyszłości nielegalnego pośrednictwa pracy dotyczącego Wielkiej Brytanii.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Jerzy Szmit
Ryszard Ciecierski
Roman Wierzbicki
Bronisław Korfanty
Henryk Górski
Piotr Wach
Jerzy Szymura
Andrzej Mazurkiewicz
Paweł Michalak
Jarosław Chmielewski
Krzysztof Cugowski
Ewa Tomaszewska


Spis oświadczeń