Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Dorotę Irvinę Arciszewską-Mielewczyk,

VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie stanu zaawansowania realizacji zwrotu ekwiwalentu dla przesiedleńców z byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie trudności legislacyjnych występujących przy uchwalaniu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie interpretacji §8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie możliwości zmiany art. 194a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie upadku Banku Staropolskiego w 2000 r. (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie zbrodni nazistowskich z lat 1939-1945.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie "resocjalizacji" młodzieży niemieckiej na terenach Polski (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Juliusza Nowiny-Sokolnickiego (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działań podejmowanych na rzecz zmiany przepisów tak zwanych ustaw korporacyjnych, zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działań podejmowanych przez władze spółki Medicat w stosunku do swoich akcjonariuszy (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prokuratora krajowego w sprawie wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości przy ulicy Chrobrego 13 w Kędzierzynie-Koźlu (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do prokuratora krajowego w sprawie państwa Marii i Zdzisława K.
 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministra w sprawie treści komunikatu, który ukazał się na stronach internetowych Światowego Kongresu Żydów (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie stosowania instytucji tymczasowego aresztowania (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do rzecznika ubezpieczonych w sprawie udzielenia pomocy prawnej w sprawie ustalenia następcy prawnego lub reasekuranta dla Poznańskiego Towarzystwa Ogniowego Publiczno-Prawnego Zakładu Ubezpieczeń Majątkowych Kraju Warty (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wstrzymania przez rosyjską straż graniczną ruchu statków na Zalewie Wiślanym (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie rewelacji ujawnionych przez tygodnik "Wprost" (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) i RPO (odpowiedź) złożone w imieniu grupy senatorów w sprawie agencji pośrednictwa pracy.