Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Dariusza Jacka Bachalskiego,

VI kadencja

  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego (odpowiedź).
  • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie utworzenia regionalnego uniwersytetu lubuskiego (odpowiedź).

  • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do koordynatora ds. służb specjalnych w sprawie zamiarze likwidacji placówki ABW w Gorzowie Wielkopolskim (odpowiedź).