Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Bogdana Michała Borusewicza,

VI kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.