Spis

oświadczeń wygłoszonych przez senator Margaretę Budner,

VI kadencja

  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) oraz do podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (odpowiedź) w sprawie profilaktyki nowotworowej.
  • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie możliwości zmiany obecnych przepisów w sprawie gospodarowania urobkiem z pogłębienia nabrzeży (odpowiedź).
  • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie ośrodka TPD "Helenów" (odpowiedź).
  • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Banku Komórek Macierzystych "Novum" (odpowiedź).
  • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie opieki nad zabytkami (odpowiedź).