Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jerzego Mieczysława Chróścikowskiego,

VI kadencja

  • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zatrudniania cudzoziemców (odpowiedź).
  • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie problematyki zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź).
  • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie niskiej opłacalności produkcji trzody chlewnej (odpowiedź).