Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Ryszarda Ciecierskiego,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie prac przy budowie zbiornika retencyjnego "Kotlarnia" (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przebiegu prac nad projektem regulacji prawnych dotyczących Karty Polaka.
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie projektu "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze" (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie środków na finansowanie inwestycji pod nazwą "Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego" (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie inspekcji weterynaryjnej (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie rozszerzenia na Polskę układu z Schengen (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wsparcia niezbędnego dla uruchomienia wstrzymanej produkcji samochodów w Nysie (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie zasad finansowania badań statutowych politechnik (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie organizacji poboru należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien w drodze mandatów (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wynagrodzeń pracowników gospodarki wodnej (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie dopracowania przepisów dotyczących interpretacji podatkowych w ustawie nowelizującej ordynację podatkową (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie ratyfikacji zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie podjęcia działań na rzecz powstania zbiornika retencyjnego "Kotlarnia"(odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie branży paliw grzewczych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie pozycji sołtysa w gminie (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie kwoty należnej budżetowi państwa z tytułu kar i grzywien (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podziału środków europejskich (EFRR i EFS) na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie świadczeń alimentacyjnych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie podziału środków unijnych.
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie nieprawidłowości, jakie mają miejsce w PPUP "Poczta Polska" (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie grobów żołnierzy polskich na terenie Niemiec (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane ministra spraw wewnętrznych w sprawie nowelizacji prawa o ruchu drogowym (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie likwidacji Izby Celnej w Opolu (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opodatkowania zagranicznych dochodów Polaków (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie stref numerycznych występujących w łączności telefonicznej województwa opolskiego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie polityki rolnej prowadzonej w województwie (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie korpusu służby cywilnej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zwiększenia liczby etatów urzędniczych do obsługi zadań kuratorskich (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie poprawy warunków płacowych pracowników RIO (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie nowelizacji ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny (odpowiedź).