Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Krzysztofa Piotra Cugowskiego,

VI kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.