Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Urszulę Józefę Gacek,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie programu edukacyjnego "Bołaszak" (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie abolicji podatkowej dla grupy Polaków zarabiających w Wielkiej Brytanii (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie planów restrukturyzacji firm poszukiwawczych PGNiG.
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Małopolskiego gruntów pod rozbudowę Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II Kraków-Balice (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy w sprawie powołania koordynatora programu Rady Europy "Stop domestic violence against women" (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wsparcia finansowego badań środowiska Morza Bałtyckiego (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie lektur szkolnych (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie energetyki jądrowej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie interpretacji przepisów o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie problemów edukacyjnych "nowej" emigracji (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) w sprawie likwidacji małych wiejskich szkół.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ceł antydumpingowych na mrożone truskawki z Chin (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ceł antydumpingowych na mrożone truskawki z Chin (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie propozycji likwidacji powiatów poniżej stu tysięcy mieszkańców (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie proponowanej przez Radę Europy podwyżki składki członkowskiej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie proponowanej przez Radę Europy podwyżki składki członkowskiej.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nielegalnego pośrednictwa pracy (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie prywatyzacji (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącej KRRiT w sprawie zwiększania natężenia dźwięku podczas emisji reklam telewizyjnych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra finansów (odpowiedź) w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie służb konsularnych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane prezesa Rady Ministrów w sprawie wspólnej polityki energetycznej (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) państwa w sprawie wstrzymania procesu prywatyzacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie protestu wobec planu budowy rosyjsko-niemieckiego gazociągu na dnie Bałtyku (odpowiedź).