Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Janusza Piotra Gałkowskiego,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) , gospodarki (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie biurokracji.
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie byłych pracowników Zakładu Projektowego przy Zakładach Chemicznych "Oświęcim" w Oświęcimiu (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Rady Języka Polskiego i ministra kultury w sprawie wulgaryzmów pojawiających się w polskiej prasie (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra spraw zagranicznych w sprawie bezprawnego odbierania obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej ich mienia przez niemieckie władze okupacyjne i związanych z tym rekompensat (odpowiedź), (odpowiedź).
 • 32. Posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do wicepremiera Ludwika Dorna w sprawie możliwości zastosowania oprogramowania open source oraz systemów operacyjnych opartych na Linuksie w administracji publicznej (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ochrony lasów świerkowych przed kornikiem drukarzem (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie informacji zawartych w artykułach "Podatkowy zawód" autorstwa Huberta Salika oraz "Fiskus będzie drenował nasze portfele" Pawła Rochowicza ("Dziennik - Polska, Europa, Świat" nr 178/2006 r. z dnia 17 listopada 2006 r.).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie petycji mieszkańców budynków mieszkalnych przy ulicy Wyzwolenia 48 w Bielsku-Białej (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie pana Jana Łuszczka, lotnika 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie struktury organizacyjnej KRUS (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do prokuratora krajowego w sprawie polityki prokuratorskiej w zakresie instytucji ubezwłasnowolnienia (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie tłumaczeń aktów prawnych Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sformułowania "polski obóz śmierci" (odpowiedź).