Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Elżbietę Gelert,

VI kadencja