Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Marię Gołasia,

VI kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.