Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Henryka Górskiego,

VI kadencja

  • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie zamku książąt mazowieckich w Liwie (odpowiedź).