Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jarosława Gowina,

VI kadencja

  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie zmiany nazwy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (odpowiedź).
  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie wsparcia działań dotyczących rejestracji Polskiego Związku Sportowego - Polskiego Związku Muay Thai (odpowiedź).
  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie ministerialnej klasyfikacji zawodów (odpowiedź).
  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie rozbudowy lotniska w Balicach (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie zadań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym - DzU nr 164 poz. 1355, z późniejszymi zmianami (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie w sprawie Rafinerii Trzebinia (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie rejestracji Polskiego Związku Muay Thai.
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącej Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie utworzenia Podkomisji do spraw Zdrowia Psychicznego.
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskiej polityki zagranicznej (odpowiedź).