Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Kazimierza Juliana Kutza,

VI kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.