Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Bogdana Lisieckiego,

VI kadencja

 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie" (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanej reformy służb skarbowych i celnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie rehabilitacji przedrentowej realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie stacji diagnostycznych (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie w sprawie budowy i utrzymania autostrad (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu (odpowiedź) i dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie drogi krajowej nr 48.

 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie praktyk naruszania zbiorowych interesów konsumenckich przez przedsiębiorstwa energetyczne (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Towarzystwa Finansowego Silesia (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie prywatyzacji Banku PRKAO SA (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przyszłości kompleksu koszarowego po byłej Jednostce Wojskowej Nr 1956 w Ostrowie Wielkopolskim (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r. , oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie i opłaty drogowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie awansów oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie uprawnień do rent strukturalnych (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie stacji diagnostycznych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) i prezesa NFZ w sprawie osób chorych na szpiczaka mnogiego.