Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Łuczyckiego

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Anny Kalaty

W maju 2006 r. Polacy stanęli przed problemem odpracowania święta 3 Maja. Absurdem jest to, że kodeks pracy w §2 art. 130 przewiduje możliwość obniżenia tygodniowego czasu pracy tylko o osiem godzin. Zatem w tygodniu, w którym przypadają kalendarzowe dwa dodatkowe święta, w maju był to poniedziałek - 1. oraz środa - 3., pracodawca może nakazać odpracowanie jednego z nich. Ma prawo to zrobić, pod warunkiem, że w jego zakładzie pracy nie wszystkie soboty są wolne. Jeżeli w regulaminie pracy zapisano, że wszystkie soboty są wolne, praktycznie nie ma możliwości odpracowania święta. W takiej sytuacji występuje brak sobót, które mogą stać się dniami wolnymi za to święto i które nie obniżają wymiaru czasu pracy. Korzystniej brzmiące niż przepisy kodeksu pracy jest postanowienie układu zbiorowego pracy, zgodnie z którym wszystkie soboty są wolne od pracy, wyłącza on bowiem możliwość stosowania reguł kodeksowych w tym zakresie. Urzędy państwowe w swoich  regulaminach mają właśnie przepisy określające, że pracują od poniedziałku do piątku.

Zwracam się do Pani Minister z pytaniem: kiedy w takim razie urzędnicy powinni odpracować ten dzień wolny i czy w ogóle zachodzi konieczność odpracowywania go? Niektóre urzędy państwowego nie odpracowywały. Przed analogicznym problemem staną Polacy w grudniu bieżącego roku, gdyż Święta Bożego Narodzenia przypadają na poniedziałek 25 grudnia i wtorek 26 grudnia. Jeżeli zatem Polacy będą musieli odpracowywać ustanowienie święta, to może lepiej ich nie ustanawiać, a te już istniejące zlikwidować.

Andrzej Łuczycki
senator RP


Spis oświadczeń