Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Łuczyckiego

Oświadczenie skierowane do ministra sportu Tomasza Lipca

Uprzejmie proszę o informacje dotyczące dotowania Aeroklubu Polskiego.

Czy Aeroklub Polski otrzymał dotacje w 2006 r. z budżetu państwa, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Czy przeznaczone środki były dotacjami celowymi?

Czy budżet państwa w roku 2007 zamierza przeznaczyć środki dla Aeroklubu Polskiego, a jeśli tak, to na jakie cele?

Z wyrazami szacunku
Andrzej Łuczycki


Spis oświadczeń