Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Tadeusza Maćkałę,

VI kadencja