Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Władysława Mańkuta,

VI kadencja

  • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie pomocy gospodarstwom w gminach Górowo Iławeckie, Bartoszyce i Sępopol w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiedź).
  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: budownictwa (odpowiedź), transportu (odpowiedź) , środowiska (odpowiedź) i rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie utylizacji skontaminowanych chlorkami i zakwaszonych betonów.
  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie prac nad uregulowaniem wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków ochotniczych straży pożarnych (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie zmiany struktury wynagrodzenia pracowników cywilnych wojska (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie zablokowania przez Rosjan żeglugi na Zalewie Wiślanym (odpowiedź).