Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Massalskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Jana Dworaka

Góry Świętokrzyskie, leżące w centralnej Polsce, posiadają doskonałe warunki do uprawiania turystyki narciarskiej i narciarstwa zjazdowego. Aktualnie w Górach Świętokrzyskich i w samych Kielcach znajduje się kilka sztucznie naśnieżanych stoków z orczykowymi wyciągami narciarskimi: Telegraf, Stadion, Krajno, Radostowa, Tumlin, Widełki, które wraz z towarzyszącymi im barami i parkingami zapewniają komfort dla użytkowników. Trasy zjazdowe mają długości od około 300 do 500 m i usytuowane są w przepięknych krajobrazowo okolicach. Wszystkie one leżą w odległości nie większej niż kilkanaście kilometrów od międzynarodowej trasy E7, nie występują więc problemy z dojazdem, korki itp.

Mimo iż niektóre z tych wyciągów funkcjonują od kilkunastu lat, w komunikatach narciarskich ogłaszanych w telewizji publicznej z niezrozumiałych względów nie są wymieniane. Informacje o warunkach śniegowych w Górach Świętokrzyskich i funkcjonowaniu tych wyciągów przyczyniłyby się do promocji województwa świętokrzyskiego i wpłynęłyby na jeszcze szersze rozpropagowanie narciarstwa w Polsce.

Adam Massalski


Spis oświadczeń