Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Mieczysława Stanisława Maziarza,

VI kadencja