Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza,

VI kadencja

  • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie współpracowników SB w środowiskach pracowników naukowych i dziennikarskich (odpowiedź).
  • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Walcowni Rur Andrzej sp. z o.o. (WRA) z siedzibą w Zawadzkiem (odpowiedź).

  • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości i polityki społecznej w sprawie wielkopowierzchniowych sieci handlowych (odpowiedź).
  • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera, do ministra skarbu państwa oraz do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie prywatyzacji zakładów chemicznych - Tarnów i Kędzierzyn (odpowiedź), (odpowiedź).

  • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra koordynatora służb specjalnych (odpowiedź) w sprawie białostockiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera, do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie zmian w prawie dotyczącym ochrony środowiska.

  • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie gminy Rakszawa w województwie podkarpackim (odpowiedź).
  • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i pracy (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dłużników alimentacyjnych przebywających za granicą.