Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Mariana Miłka,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zmiany granic obszarów ochrony ptaków na Łęgach Odrzańskich (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie przekazania mieszkań z WAM dla miasta Gubin (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie odwołania rektora WAT (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań zmierzających do udzielenia samorządom pomocy i zwolnienia od opłat sądowych wniosków kierowanych przez miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie przyczyn wystąpienia awarii systemu elektroenergetycznego w dniu 26 czerwca 2006 r.
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, w zakresie dotyczącym realizacji godzin przedmiotów objętych standardami nauczania na studiach niestacjonarnych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie nieumieszczenia niektórych instalacji ciepłowniczych w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji CO2 (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie uregulowania sprawy realizacji za granicą obowiązku szkolnego przez polskie dzieci z terenów przygranicznych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w sprawie Oddziału Stowarzyszenia w Zielonej Górze.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie Rządowego Programu dla Energetyki (odpowiedź).

 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie magazynowania gazu (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej PGNiG.