Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Tomasza Wojciecha Misiaka,

VI kadencja

  • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie utworzenia przy Konsulacie Generalnym RP we Lwowie wydziału ekonomiczno-handlowego (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie utworzenia przy Konsulacie Generalnym RP we Lwowie Wydziału Ekonomiczno-Handlowego (odpowiedź).