Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Władysława Ortyla,

VI kadencja

  • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie upowszechniania wiedzy prawniczej (odpowiedź).
  • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie możliwości przejęcia Galerii przez wrocławskie Ossolineum (odpowiedź).
  • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obszarów chronionych Natura 2000 na terenie gmin powiatu stalowowolskiego (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie linii kolejowych o znaczeniu państwowym (odpowiedź).

  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie budowy linii elektrycznej o mocy 110 kW z Polski na Słowację (odpowiedź).
  • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: pracy (odpowiedź) i edukacji (odpowiedź) w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do szkół ponadgimnazjalnych.
  • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie cen gazu w województwie podkarpackim (odpowiedź).
  • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie cen gazu (odpowiedź).