Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Andrzeja Owczarka,

VI kadencja

  • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-8 (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie komunikacji w województwie łódzkim (odpowiedź).
  • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie podwyżek dla nauczycieli (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 (odpowiedź).
  • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie nowelizacji prawa budowlanego (odpowiedź).
  • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie się likwidacji Jednostki Wojskowej nr 2819 w Zgierzu (odpowiedź).
  • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Gazyfikacja Miasta i Gminy Łask" (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie awansów oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (odpowiedź).
  • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie kolizji przepisu art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU z 2005 r. nr 108 poz. 908, z przepisem art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, DzU nr 54 poz. 535 (odpowiedź).