Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację złożonego przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Włocławku, księdza dra Bolesława Cieślaka - znak sprawy DWRMNiE-FK-6764-I-76/06/009/06/HK. Wniosek wpłynął do Wydziału Funduszu Kościelnego departamentu wyznań religijnych MSWiA w kwietniu br., a dotyczy remontu więźby dachowej z pokryciem i odwodnieniem zabytkowego kościoła parafialnego.

Prace remontowe zostały już rozpoczęte. Ich podjęcie było konieczne ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną. Kościół św. Jana Chrzciciela był pierwszym kościołem parafialnym we Włocławku i jest najstarszym w mieście,  po kościele św. Witalisa i bazylice katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.

Historia kościoła św. Jana sięga X wieku. Obecna świątynia stoi na miejscu dawnej i została wybudowana w 1538 r. jest to miejsce szczególne nie tylko dla mieszkańców Włocławka. Jest to zabytek naszego dziedzictwa narodowego, ważny dowód historii Polski. Usytuowany nad brzegiem Wisły, jest świadkiem trwania i obrony polskości. To tutaj w sierpniu 1920 r. miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w Europie, obrona Wisły przed bolszewikami. W wyniku ostrzału artyleryjskiego kościół został częściowo uszkodzony. Dla upamiętnienia wydarzeń wojennych postawiono Pomnik Obrońców Wisły, po jej drugiej stronie.

Obecnie parafia liczy około czterech tysięcy ośmiuset wiernych. W większości są to ludzie bezrobotni, emeryci i renciści. Nie ma możliwości pokrycia kosztów remontu kapitalnego tego zabytkowego obiektu sakralnego z ich skromnych datków. Całkowity zakres koniecznych prac konserwatorskich jest znacznie rozszerzony w stosunku do zakresu przedstawionego we wniosku. Przewiduje on wymianę całej konstrukcji nośnej dachu, naprawę murów zewnętrznych całego kościoła, nową instalację odgromową, osuszenie, odgrzybienie, naprawę sklepień i ścian w prezbiterium, zakrystii, sieni, kaplicy św. Zyty i Matki Boskiej Szkaplerznej, rewaloryzację zniszczonych polichromii w kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej. Niezbędne jest zatem wsparcie finansowe zamierzonego remontu.

Panie Ministrze, w imieniu wszystkich tych, których życie złożyło się na historię naszej Ojczyzny, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby księdza proboszcza, by kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela przez następne co najmniej pięćset lat, służył Narodowi Polskiemu i zaświadczał o Jego trwaniu.

Z poważaniem
Andrzej Person
Senator RP


Spis oświadczeń