Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Krzysztofa Jakuba Putrę

VI kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.