Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Zbigniewa Włodzimierza Rau,

VI kadencja

  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do wicepremiera L. Dorna w sprawie przygotowania systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie jego zdolności do przyjmowania dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym (odpowiedź).
  • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej (odpowiedź).
  • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wprowadzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego (odpowiedź).
  • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie umowy z Wielką Brytanią o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu (odpowiedź).
  • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra ochrony środowiska w sprawie zasad i kosztów udostępniania danych zbieranych przez instytucje finansowane ze środków publicznych, podlegające Ministerstwu Ochrony Środowiska (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie pomocy publicznej w formie restrukturyzacji zadłużenia podatkowego (odpowiedź).
  • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi (odpowiedź).