Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Marka Dariusza Rockiego,

VI kadencja

 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zapisu art. 55 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki (odpowiedź) i prezesa GUS (odpowiedź) w sprawie konferencji naukowych.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie konsultacji (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie dotyczące zmiany nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego Policji w sprawie zarządzenia nr 21 komendanta głównego Policji z dnia 15  listopada 2001 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i ministra budownictwa (odpowiedź) w sprawie projektu inwestycyjnego pod nazwą: pensjonat w Sopocie przy ul. Parkowej 67/69.
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie zmiany nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie rektorów niepublicznych uczelni wyższych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji (odpowiedź) w sprawie sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w imieniu grupy senatorów w sprawie zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie publikowania w internecie aktów prawnych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie do ministra edukacji i nauki w sprawie korzystania studentów sportowców ze stypendiów naukowych (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie do ministra kultury w sprawie pawilonu handlowego Supersam w Warszawie (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki w sprawie stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie klubów uczelnianych AZS (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie art. 94 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie wyników matur.