Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego,

VI kadencja

  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie pani Jolanty S. (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Operatora Systemu Przesyłowego (odpowiedź).
  • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie realizacji ustawy - Prawo energetyczne (odpowiedź).
  • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa (odpowiedź), do pełniącego obowiązki prezydenta miasta Warszawy (odpowiedź) oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego (odpowiedź) w sprawie problemów wynikających z połączenia procesu reprywatyzacji z procesem uwolnienia cen czynszów.

  • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie dyskryminowania polskich przedsiębiorstw w przetargach Unii Europejskiej (odpowiedź).
  • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie prywatyzacji Huty Warszawa (odpowiedź, odpowiedź).
  • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do premiera i do ministra skarbu w sprawie realizacji ustawy - Prawo energetyczne (odpowiedź).