Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Jadwigę Julię Rudnicką,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przebiegu prac nad projektem regulacji prawnych dotyczących Karty Polaka (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie kserowania książek i podręczników (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zamierania drzewostanów świerkowych (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie uchylenia decyzji umarzającej śledztwo dotyczące zbrodni dokonanej w Ponarach (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w imieniu grupy senatorów w sprawie przyznania renty Kazimierzowi Świtoniowi (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2) i prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa KRRiT w sprawie zapobiegania wypadkom komunikacyjnym (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie Fundacji "Nadzieja - Dzieci" - Zakład Poligraficzny, Zabrze (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia i prezesa NFZ w sprawie limitu punktów dla Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie sytuacji, w jakiej znajdują się Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie utworzenia konsulatu polskiego z siedzibą w Winnicy na Ukrainie (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie koni przeznaczonych na ubój (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie koni przeznaczonych na ubój.

 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie jednostek samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie jednostek samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich (odpowiedź).