Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Sławomira Sadowskiego,

VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) i ministra sportu(odpowiedź) w sprawie dofinansowywania sportu ludzi niepełnosprawnych.
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) i ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie rozwoju małych źródeł zielonej energii elektrycznej w woj. warmińsko-mazurskim.
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie wznowienie przewozów pasażerskich na linii kolejowej Elbląg - Braniewo (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie współpracy transgranicznej pomiędzy Obwodem Kalinigradzkim Federacji Rosyjskiej a Rzecząpospolitą Polską (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie terminu wejścia w życie §177 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r., DzU nr 243, dotyczącego wyposażenia stacji paliw w urządzenia, o których mowa w §97 ust. 1 pkt 2 i 3 (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu środków medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o rekompensatach z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na osoby, które przesiedliły się w ramach umowy z dnia 25 marca 1957 r., zawartej pomiędzy rządem PRL a rządem Związku Radzieckiego (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie walki z piractwem drogowym (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie wznowienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej Elbląg - Braniewo (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej "Schola Posnaniensis".

 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej "Schola Posnaniensis" (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie sportowców niepełnosprawnych (odpowiedź).