Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Władysława Sidorowicza,

VI kadencja

 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w szpitalu w województwie podkarpackim (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zasad finansowania ZAZ (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie sytuacji w służbie zdrowia (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2) i prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie dziecka cierpiącego na autyzm dziecięcy (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie harmonogramu prac związanych z uchwaleniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie pawilonu byłego Szpitala Ujazdowskiego położonego przy alejach Ujazdowskich 6 w Warszawie na Muzeum Historii Medycyny (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie pawilonu byłego Szpitala Ujazdowskiego położonego przy alejach Ujazdowskich 6 w Warszawie na Muzeum Historii Medycyny (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie firmy Falck (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie powołania zespołu opracowującego tryb uchwalenia Narodowego Programu Odnowy Zdrowia Psychicznego (odpowiedź).
 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leczenia interferonami i glatiramerem (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ (odpowiedź) i ministra zdrowia (odpowiedź, odpowiedź) w sprawie chorych na stwardnienie rozsiane.
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zagrożeń związanych z bakteriami z rodziny Legionella (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozporządzenia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (odpowiedź).