Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Zbigniewa Mariana Szaleńca,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie śmierci Grzegorza Z. (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie Drogowej Trasy Średnicowej z Katowic do Dąbrowy Górniczej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i ministra kultury w sprawie cmentarza na Monte Cassino (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pracowników KWK "Niwka-Modrzejów" (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie sytuacji w samorządzie Czeladzi po wyroku TK (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie podziału środków unijnych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie aktów wykonawczych do ustawy o gospodarce nieruchomościami (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie wsparcia dążeń byłych pracowników KWK "Niwka-Modrzejów" do wykupu swoich mieszkań (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nowego systemu rozliczeń wprowadzonego przez NFZ (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw zagranicznych (odpowiedź) i sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie Polaków odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych w Ekwadorze.