Spis

oświadczeń wygłoszonych przez senatora Antoniego Szymańskiego,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", w ramach XIV priorytetu "Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego", projektu Uniwersytetu Gdańskiego "Budowa Wydziału Nauk Społecznych - etap I" (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie powołania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Molekularnej (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wykreślenia inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie rejonu nabrzeża bułgarskiego w Porcie Gdynia" z listy indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie równego traktowania rodziców w postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie KRUS (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie decyzji dotyczącej lokalizacji terminalu gazowego (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie autostrady A1 i Trasy Sucharskiego (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji (odpowiedź) w sprawie płac pracowników oświaty w 2007 r.
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie budżetu Krajowego Centrum do spraw AIDS (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, w zakresie obligatoryjnego dokumentowania podejmowanych czynności w karcie czynności nadzoru (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kosztów sądowych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie instytucji mediacji w sprawach rozwodowych oraz w sprawach o separację (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie wygłoszone w imieniu grupy senatorów, skierowane do premiera w sprawie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie apelu klubów inteligencji katolickiej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie wspólne z grupą senatorów w związku z rocznicą powstania Ruchu "Solidarność".
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie warunków zatrudniania osób prowadzących rodzinne domy dziecka (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozszerzenia pomocy materialnej dla kobiet ciężarnych w trudnej sytuacji materialnej (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie do ministra sprawiedliwości w sprawie zmniejszenie podziemia aborcyjnego w Polsce (odpowiedź).