Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Mieczysława Szyszkę,

VI kadencja

  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie bezpieczeństwa na rynku usług turystycznych (odpowiedź).
  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez PSP (odpowiedź).
  • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych (odpowiedź).
  • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie podziemnego zbiornika gazu w byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie połączeń międzynarodowych z Wrocławia (odpowiedź).
  • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych dziennych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wałbrzychu (odpowiedź).

  • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy zbiornika wodnego Kamieniec na rzece Nysie Kłodzkiej (odpowiedź).
  • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie budowy podziemnego zbiornika, magazynu gazu w likwidowanym zakładzie górniczym Nowa Ruda (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie likwidacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kudowie Zdroju (odpowiedź).