Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Ewę Tomaszewską,

VI kadencja

 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie w sprawie IV Światowego Kongresu Rodzin.
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie w sprawie IV Światowego Kongresu Rodzin.
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie warunków pracy funkcjonariuszy Straży Pożarnej (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie w sprawie łamania praw człowieka.
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie ratyfikacji zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury (odpowiedź) i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (odpowiedź) w sprawie pałacyku w Sannikach.
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie w sprawie strategii Urzędu Komunikacji Elektronicznej (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie w sprawie rezolucja uchwalonej na międzynarodowej konferencji parlamentarzystek.
 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie notorycznych naruszeń praw pracowniczych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie w sprawie międzynarodowej konferencji parlamentarzystek.
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie w sprawie zamiaru obniżenia ryczałtu kosztów uzyskania przychodu dla środowisk twórczych.
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie dotyczące posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Rodziny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ZUS (odpowiedź), PIP (odpowiedź) i NIK w sprawie zatrudniania kobiet w ciąży.
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie w sprawie Europejskiej Karty Socjalnej.
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: pracy (odpowiedź) i finansów (odpowiedź) w sprawie zagrożeń wynikających z pomysłu obniżania składki na ubezpieczenia rentowe.
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie w sprawie sytuacji bezdomnych w warunkach mroźnej zimy (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie w sprawie wystawy "Drogi do wolności" w Sankt Petersburgu.
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do rzecznika ubezpieczonych (odpowiedź).