Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Zbigniewa Andrzeja Trybułę,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie akcyzy na gaz ziemny (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera oraz ministrów: finansów (odpowiedź) i nauki (odpowiedź) w sprawie nakładów na naukę planowanych w projekcie budżetu na rok 2008.
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie kryteriów oceny dyrektorów szkół funkcjonujących w środowisku wiejskim (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów nauki i edukacji w sprawie XIII warsztatów naukowych "Lato z helem" 2007 (odpowiedź), (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie dotacji na konserwację i restaurację organów w Bazylice Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych na rok 2008 obwodnicy miasta Gostynia (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie kościoła świętego Marcina w Jarocinie (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra finansów (wspólnie z innym senatorami) w sprawie zaplanowania w budżecie na rok 2007 wystarczających środków na naukę i szkolnictwo wyższe (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie w sprawie opinii na temat PAN (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) i prezesa PGNiG (odpowiedź) w sprawie pracowników Zakładu Odazotowania Gazu "Krio" w Odolanowie.
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź, odpowiedź) oraz prezesa NFZ (odpowiedź) w sprawie Przychodni Specjalistycznej "Dłubak" NZOZ w Ostrzeszowie.