Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Piotra Wacha,

VI kadencja

  • 36. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie stanu zaawansowania i terminu zakończenia odcinka autostrady między miejscowościami Krzywa i Zgorzelec (odpowiedź).
  • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie kierunku studiów: konserwacja zabytków (odpowiedź).
  • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie kierunku studiów - konserwacja zabytków (odpowiedź).
  • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej (odpowiedź).
  • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie podziału środków strukturalnych na regionalne programy operacyjne (odpowiedź).
  • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie finansowa jednostek budżetowych (odpowiedź).
  • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie realizacji uchwały przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 7 lutego 2006, dotyczącej ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej (odpowiedź).
  • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych (odpowiedź).

  • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa w sprawie systemu poboru opłat za użytkowanie autostrady A4 (odpowiedź, odpowiedź 2).